Van Werkplaats naar Werkplek. Mogelijkheden voor deelname leren, werken en dagopvang

Stichting Grondig Hergebruik, met Praktijkvakschool en De Buitenschool, heeft verschillende werkplaatsen, werkstraten en werkcentra voor ‘Werken en Leren’.

De werkplaatsen, werkstraten en werkcentra hebben eigen – aangepaste - programma’s van activiteiten en (deel)projecten.

Sinds 1 januari 2019 zijn er (dagelijks) mogelijkheden voor 20 – 35 deelnemers.

Een overzicht van activiteiten en (deel)projecten per 1 oktober 2018

 • Werkplaats Hout
  1. Centrale opdracht. Derdehands – afgedankte – houten goederen en materialen omzetten in nieuwe producten
  2. Werkstraat Meubilair voor huis en bedrijf.
  3. Werkstraat Schuttingen: monteren stedelijke en natuurlijke afrasteringen.
  4. Werkstraat voorbereiding en inrichting biologische bouw van Tiny Houses
 • Werkplaats Metaal en Lassen
  1. Centrale opdracht. Het repareren, monteren en maken van metaalproducten en -constructies
  2. Werkstraat Lassen en Solderen
  3. Werkstraat Metaalproducten en – Constructies: beugels, bevestigingen voor buizen
 • Werkplaats Smederij
  1. Centrale opdracht. Nieuw leven in een oud ambacht door het repareren, monteren en maken van smederijproducten
  2. De Smederij: bijdrage aan herstel cultuurhistorische objecten; klein smeedwerk.
 • Centrum voor 3D-producten in Hergebruik (samen met Retourcentrum en Werkplaatsen)
  1. Centrale opdracht. Restmaterialen als plastics en hout omzetten in basismaterialen (filamenten) voor het maken van nieuwe producten. Opschalen naar productiebedrijf.
  2. Werkstraat Restmaterialen.
  3. Productiecentrum 3D producten
 • Werkplaats Bakkerij Tien! en Keukenwerk
  1. Centrale opdracht. Het maken van nieuwe en aanvullende (gezonde) producten voor opdrachtgevers en medewerk(st)er en deelnemers.
 • Werkstraten zijn

   1. De Bakkerij voor Bakkers en Horeca
   2. Bakken en Patisserie voor Events
   3. Kantine Werknemers. Ontbijt, Tussendoor, Lunch.
   4. De Mobiele Keuken: tijdelijk en rijdend
   5. De Andere Keuken.
 • Centrum voor oriëntatie en oefening van nieuwe en oude Ambachten Bouw en Techniek
  1. Centrale opdracht. Vergeten ambachten en ambachtelijk werk met perspectief op de kaart zetten en productief maken in proef- en pleisterplaatsen.
  2. Werkstraat en Proefplaats. Metselen, Tegelen, Voegen en Stukadoren.
  3. Werkstraat en Proefplaats. Kozijnen, Glas Zetten
  4. Werkstraat Experimenten.
 • Werkplaats Reparatie (voorheen) Rijwielen
  1. Centrale opdracht. Primaire opdracht is repareren en onderhouden van van mechanische apparatuur en vervoersmiddelen en het vak leren
  2. Werkstraat Repareren en Hergebruik
  3. Werkstraat Monteren en Re-Bike
  4. Werkstraat Automobiel
 • Werkplaats Textiel
  1. Centrale opdracht. Vaardigheden voor werkveld Textiel (nieuw) aan- en bijleren vanuit productiewerk door hergebruik van stoffen en ander (afgedankt) textiel
  2. Werkstraat Kussens, Dekkleden en Dekens
  3. Werkstraat Textielopdrachten: Gordijnen, De Linnenkamer, Theemutsen
  4. Werkstraat: Tweedehands kleding.
 • Centrum voor Digitaal Werken en Administratie (samen met 11)
  1. Centrale opdracht. Kennismaken en verbeteren van digitale vaardigheden
  2. Werkstraat Testen en Toetsen van eigen digitale apparatuur
  3. Basisvaardigheden voor computer en sociale media
  4. Werkstraat Vaardigheden Basis ICT voor handel, productie en industrie
  5. Werkstraat Administratie en Registratie
 • Centrum voor Dienstverlening en Facilitaire Zaken (samen met 9)
  1. Centrale opdracht. De zorg voor een goed beheer van gebouw, (hulp)goederen, materialen en voorraden.
  2. Receptie. Ontvangst bezoekers, deelnemers en opdrachtgevers
  3. Arbo op de werkvloer: VGW (incl. hygiëne)
  4. Retour- en inbrengcentrum voor goederen en materialen
  5. Pakket Schoon & Veilig Maken, Groen Werken
  6. De Klussenbus
 • Werkplaats Zeefdrukken
  1. Centrale opdracht. Productie van milieuvriendelijke opdrukken op papier en op textiel in het bijzonder voor doelgroepen aangewezen op dagbesteding.
  2. Zeef Zak. Productie Zakjes en andere communicatie op verpakkingen
  3. Textiel bedrukt. Opdrukken Werkkleding en andere kledij.
 • Centrum voor Bewegen, Sport, Gezondheid en Zorg
  1. Centrale opdracht. Het organiseren van laagdrempelige bewegings- en sportactiviteiten die zowel binnen als buiten in de kleine ruimte worden uitgevoerd. Ondersteuning waar mogelijk met ‘nieuwe behandelprogramma’s’ en zorg en dienstverlening.
  2. Urban Sports. Bewegen binnen en buiten. Actief gebruik eigen omgeving.
  3. Werkstraat Nieuwe Behandelingen op de Werkvloer: open inschrijving en aanbod van Cranio etc.
  4. Steunpunt Inkomen, inkomensvoorzieningen en zorg.
 • Centrum voor Logistiek, Mobiliteit en Bedrijfsveiligheid
  1. Centrale opdracht. Zorg voor een goed beheer en onderhoud van vervoers- en transportmiddelen en van de planning van vervoer van (interne en externe) materialen, goederen/producten en van personen.
  2. Project Trainen Vaardigheden op de werkvloer: werken met interne en externe transportmiddelen en digitale hulpmiddelen
  3. Project Klussenbus en Duo Bakfietsbezorgdienst
  4. Programma BHV, Arbo, EHBO en VCA
 • Buitenprojecten
  1. Centrale opdracht. Het bieden van mogelijkheden voor kwetsbare deelnemers om onder begeleiding vanuit de Praktijkvakschool (praktijkleermeester) op de locatie van een bedrijf of organisatie zelf aan de slag te gaan.
  2. Bouwbedrijf. Repareren en schilderen bouwketen
  3. Landgoed Nederrijk (in ontwikkeling)
 • Werkplaats Creatieve Werkvormen
  1. Centrale opdracht. Centrum voor (vergeten) vrijetijdsbesteding en tevens (ondersteuning) bij het eigen maken van basisvaardigheden: lezen en schrijven, rekenen, omgaan met computers en sociale media. Instroom en Opstap voor 18+ ers naar onderwijs en arbeidsmarkt via o.a. aanleren van motoriek, geconcentreerd werken en vakvaardigheden.
  2. Tekenen en Schilderen
  3. Hobby Smeden
  4. Schrijven/Handschrift
  5. Textiele Werkvormen
  6. De Andere Keuken thuis
  7. Uit en Voor Hergebruik. De Printklok, Restaureren
  8. Goed omgaan met computer en sociale media
  9. Oudhollandse Spelen
  10. Enig Hobbytalent. Hoe nu verder?
 • Sociale activiteiten.
  1. Centrale opdracht is het gebouw openstellen voor sociale (en vrijetijds)activiteiten uit de buurt en gemeente in de niet bezette uren. Doelstelling is naast het ‘sociale’ de drempel naar deelname (werving) te verlagen voor Praktijkvakschool en De Buitenschool en op ongebruikelijke uren (weekenden, avonden, vakanties) ook een aanbod aan dagbesteding en Leren en Werken te hebben.
  2. Dance Talent Academy Nijmegen
  3. Cultureel en Ontmoetingscentrum Mezopotamya
  4. Aan de slag. Creatief en Bewegen.
  5. Aan de slag. Gebruik de werkplaats.

Ons perspectief Samen Werken

 • Praktijkvakschool en De Buitenschool. Grondig Hergebruik
  1. Centrale opdracht. Het tot stand brengen van erkende, kwalificerende werkplekken voor werken en leren/praktijkvorming door deze verbinden aan de eigen activiteiten/projecten en aan samenwerkingsprojecten met bedrijven en organisaties. Het leveren van een bijdrage aan het kleiner maken van achterstanden in onderwijs en opleiding en op de arbeidsmarkt in het bijzonder voor sociaal kwetsbare groepen ongeacht leeftijd, achtergronden en afkomst. ‘Dat is mijn ding!’
 • Basisvaardigheden verbeteren vanuit de eigen ervaring (op de werkvloer)

   1. Werkstagetraining
   2. Programma Basisvaardigheden (Lezen en Schrijven/Taal) op de werkvloer
   3. Programma Beroepsvaardigheden
   4. Programma Opleidingen en Trainingen Leskrachten en Praktijkleermeesters
   5. BBL Entree en BBL Niveau 2 en verder
   6. Buurtplaatsingen o.a. Bedrijventerrein De Winkelsteeg en meer

Praktijkvakschool & De Buitenschool
Hulzenseweg 10
6534 AN Nijmegen
KvK 55116922
Tel. 0628287627
024 7370218
Hans Brugman
hbrugman@grondighergebruik.nl
info@grondighergebruik.nl