De Praktijkvakschool en De Buitenschool zetten zich samen – in de eerste plaats - in voor nieuwe kansen voor kwetsbare jongeren en ouderen.  Doelstelling is dat deelnemers en leerlingen meer praktische vaardigheden aanleren om – samen - verder te komen in de samenleving.

 

We bieden zelf dagbesteding en werkplekken. Via De Buitenschool bieden we meer vaardigheden als je moeite hebt met lezen, met spreken, met schrijven, bij het bankieren, met rekenen en geld, bij gebruik van computer en sociale media. Val je buiten de boot of ben je eerder buiten de boot gevallen op school of bij het vinden van een werkplek, dan kun je bij ons terecht. Zowel voor vast als tijdelijk.

 

Hergebruik van materialen en goederen – op een grondig manier - is voor ons heel belangrijk.

Als er kansen zijn, zetten we ons voor betaald werk voor de deelnemers of voor het afmaken van een opleiding. Daarvoor hebben we goede contacten met andere werkgevers, bedrijven en onderwijs/opleidingen.